april

Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) Prio 2 Esso Nederland Raffinaderij (Hn4055) Botlekweg 121 Botlek Rotterdam Brand
Overig (CIN G4) Prio 1 Shell Nederland Raffinaderij (Hn3022) Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Alarm Autom. brand Drukknopmelding OMS
Overig (CIN G4) Prio 1 Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam Leefmilieu Verontreiniging
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Rotterdam World Gateway Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Er was een smeulende accu van een AGV (automated guided vehicle) op het terrein, mogelijk veroorzaakt door kortsluiting. Dit is direct geblust. De AGV is handmatig weg gereden.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-Melding (B2) Gate Terminal Maasvlakteweg 991, Maasvlakte Rotterdam.  In een prullenbak ontstond in de middag een klein brandje. Deze is door middel van eigen materiaal geblust. was  
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Hexion B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Op het terrein is wat geur geroken en net buiten het terrein was de geur ook merkbaar. De e-noses lieten geen uitslag zien en er waren geen milieumeldingen van omwonenden. De bedrijfsbrandweer was standby om een waterscherm in te zetten mocht dit nodig zijn geweest. De CIN-melding G4 is door DCMR in overleg met de brandweer afgeschaald naar Z4.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1) Tronox Pigments Professor Gerbrandyweg 2 Botlek Rotterdam. Bij het in bedrijf nemen van een reactor is in de fabriek chloor vrijgekomen. Het chloor is naar het afgas gegaan en is via de schoorsteen geëmitteerd.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) C.RO Ports Nederland B.V. Merseyweg 70 Botlek Rotterdam. In een kraan - waar niemand meer inzat - was rookontwikkeling. Er hing geen container in de kraan. In de omgeving stonden geen gevaarlijke stoffen. Het eigen blussysteem van de kraan trad in werking. Hierdoor nam de rookontwikkeling af. De brandweer was aanwezig op het terrein.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (Z3) Prorail Kijfhoek Develsingel 11 Zwijndrecht. Bij een wagon is er een druppellekkage van styreen monomeer gestabiliseerd. Uit voorzorg zijn zone 1, 2 en 3. ontruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Door een aannemer is rookontwikkeling gezien bij de isolatie van een compressor. Toen een operator erbij werd geroepen, was de rookontwikkeling al weer gestopt. De compressor is uit voorzorg uitgezet.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het schoonmaken van een ontzwavelingsunit en reactor is er kortstondig brand geweest. De unit en reactor waren al schoon. Een beetje zwavelijzer ontbrandde toen men een leiding probeerde te vergroten om een zuigslang aan te kunnen sluiten. De ontbranding is direct met een natte lap geblust.

maart

Verspreiding van stof (CIN G1) CIN-Melding (G1) Shin-Etsu PVC Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens reguliere schoonmaakwerkzaamheden aan een circulair filter is de stof 'ethyleendichloride' op de grond terecht gekomen. Dit gebeurde bij het openen van een deksel. De hoeveelheid is niet bekend. De grond is direct na het incident schoongemaakt door het bedrijf. Ook is de lekkage verholpen. Het voorval heeft geen gevolgen gehad voor de overige processen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Vopak Terminal Europoort Moezelweg 75 Europoort Rotterdam. Tijdens werkzaamheden aan een leiding ontstond een bermbrand. Het bedrijf heeft de brand met eigen middelen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een turbine is smeerolie in de isolatiekast - welke eerder in de kast was gelopen - door de temperatuur in brand gevlogen. De brand is geblust. De start van de turbine is afgebroken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Koole Tankstorage Minerals Petroleumweg 30 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens het leegmaken van een laadarm op een steiger is er een pakking aan boord van het schip gaan lekken. Hierdoor is er circa 100 liter van een biologische olievariant op het schip terecht gekomen en 50 liter in het water. Het Havenbedrijf Rotterdam is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof door lucht (CIN-G1) CIN-melding (G1) Archer Daniels Midland Europoort B.V., Elbeweg 125, Europoort Rotterdam. Bij de hoogbouw bulkterminal is een gaslucht geroken. 60 mensen zijn geëvacueerd. Brandweer, CA-01 en milieupiket gaat ter plaatse. DCMR heeft G1-melding afgeschaald naar Z1.
Verspreiding van stof via land (CIN G3) CIN-melding (G3) Vopak Terminal Botlek B.V. Welplaatweg 115 Botlek Rotterdam. Bij een tank is lekkage ontstaan van styreen. De lekkage is gestopt. De tank is dicht. Lekkage is alleen in de tankput gekomen en wordt opgeruimd.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Bij ontmantelen van transformatiehuis heeft isolatiemateriaal vlam gevat. Dit is uitgegaan door uit te kloppen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Botlek Rotterdam. Tijdens het verwijderen van bundels uit de heater is zwavelijzer spontaan gaan ontbranden. Het bedrijf heeft het brandje geblust.
Overig (CIN G4) CIN-melding (G4) Shin-Etsu Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Chloor-lekkage gemeld. 4 gewonden waarvan 1 ernstig. Lekkage gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Rotterdam. Bij de SRU 400 zijn aanwezige zwavelresten gaan smeulen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden dit weekend zijn er stoomschakelingen geweest en is een drukverhoging ontstaan in de zwavelputten. Hierdoor is er een geringe hoeveelheid zwavel via de trechters gaan lekken waarna het in contact is gekomen met een stroomtracing. Er ontstonden kleine vlammen van circa 1 cm groot. Dit is met stoom uitgekregen. Er worden extra werkzaamheden verricht om het gelekte zwavel goed op te ruimen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (b2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Rotterdam. Tijdens het opwarmen van een leiding is zwavel ontvlamd. Gisteren is er door een verstoring wat zwavel vrijgekomen in de tracing. Dit is opgeruimd maar er is waarschijnlijk nog een restje blijven liggen dat de brand heeft veroorzaakt. Er is direct stoom bijgezet waardoor de brand is gedoofd. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN-B2) Melding (CIN-B2) Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601, Rotterdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is er even brand geweest  bij de aflooptrechter van de warmtewisselaar E1039. Een aanwezige brandwacht heeft het vuur meteen geblust.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ExxonMobil Chemical Holland BV Welplaatweg 2 Botlek Rotterdam. Door sluiting van een zekering in een pomp is een beetje rook vrijgekomen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Ducor Petrochemicals Merseyweg 24 Botlek Rotterdam. In een gesloten ruimte van een peroxide mixer zijn kortstondig vuurverschijnselen gezien (3 seceonde). De machine is meteen stopgezet zodat er geen warmte meer werd toegevoegd aan het proces. Hierdoor zijn de vuurverschijnselen gedoofd. Het proces is daarna weer rustig opgestart. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. In een spanningskast is kortsluiting geweest. Dit wordt gerepareerd. Kortsluiting had geen gevolgen voor het proces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shin-Etsu PVC B.V. Locatie Botlek Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Tijdens werkzaamheden met kunststof materialen is er brand ontstaan. De brand is door de eigen brandweer van het bedrijf geblust. De werkzaamheden hebben niets met het proces te maken.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Low destillate fraction, een soort benzine, lekte uit een leiding op de kade de haven in. Er werd niet verpompt via de leiding, wel stond de leiding onder druk. De leiding is drukvrij gemaakt en er lekt geen vloeistof meer uit.
Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) Vopak Terminal Chemiehaven Chemiestraat 10 Botlek Rotterdam. Tijdens een controleronde is geconstateerd dat een drukontlastklep lekte. Het ging om natronloog. De leiding is ingeblokt en de uitstroom gestopt. Het grind onder de lekkage wordt afgegraven.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN G2) CIN-melding (G2) Aluchemie Oude Maasweg 80 Botlek Rotterdam. Een verkeerde afsluiter is opengedraaid. Hierdoor is afvalwater uit de bezinkbak terechtgekomen in het oppervlaktewater. Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat hebben het opgepakt met het bedrijf.

februari

Verspreiding van stof via land (CIN Z3) CIN-melding (Z3) ProRail B.V. Europaweg 855 Maasvlakte Rotterdam. Kleine druppellekkage van ethanol bij een wagon op een spoor. Lekkage aan zij-afsluiter van de ketel. Brandweer en ProRail hebben lekkage gestopt. De ketel was ongereinigd leeg.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) ADM Europoort BV Elbeweg 125 Rotterdam. Na blussing is er een gasturbine afgevallen. Er werd geen rook of overmatige warmte geconstateerd. Brandweer is ter plaatse om met ademlucht een verkenning te doen. 
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Esso Nederland Raffinaderij Botlekweg 121 Rotterdam. Het brugstuk van een pomp is gaan vlammen op de afsluiter. Dit is geblust met stoom. Milieupiket is ter plaatsen geweest voor onderzoek.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Olenex Edible Oils Vondelingenweg 540 Vondelingenplaat Rotterdam. Tijdens een controleronde zag men broei in de isolatie van een leiding bij een fabriek op 14 meter hoogte. Door de leiding stroomt palmolie. De isolatie is geblust en verwijderd. De broei is mogelijk ontstaan door een lekkende pakking.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Koole Tankstorage Botlek Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam. Tijdens het starten van een pomp was er kortsluiting in een substation. Hierdoor ontstond rook. De ruimte is geventileerd.
Verspreiding stoffen in lucht bij DOW Benelux B.V. (CIN-G1) CIN-melding (G1) bij DOW Benelux B.V., Herbert H. Dowweg 5, Hoek. In de Ethyleenfabriek 2 is op circa 4 meter hoogte een lekkage opgetreden in de kraakgasleiding. De fabriek is vervolgens uit bedrijf genomen waardoor een grote roetende fakkel ontstond. De brandweer is ter plaatse geweest om het bedrijf te ondersteunen. Naar aanleiding van de lekkage moest er in de avond ook meer gefakkeld worden. Het milieupiket heeft telefonisch onderzoek verricht. Morgen zal het bedrijf nadere informatie overleggen naar het piket en de toezichthouder.
Voorval Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. (CIN-B2) CIN-melding (B2) bij Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V., Missouriweg 25, Maasvlakte Rotterdam. Bij het afzetten van een partij kolen op EMO terrein 2, zijn hotspots waargenomen laag in de kolenhoop. EMO gaan deze nu verdichten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het draaien van een brilflens is circa 100 milliliter gasolie vrijgekomen op een hete leiding. Dit ontbrandde en is direct geblust met een poederblusser door het eigen personeel.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) BP Raffinaderij d'Arcyweg 76 Europoort Rotterdam. Een heater is gaan smeulen. Deze heater wordt gebruikt om stikstof op te warmen. Smeulbrand is helemaal uit.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway RWG Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Brand in een oplaad- en wisselstation voor AGV (Automated Guided Vehicles). In dit station worden ook accu's opgeslagen. Een van de accu's heeft in brand gestaan. De robot in de loods die de accu uit het rek kan halen werkte niet meer. Vandaar dat er een particulier blusbedrijf is ingeschakeld om te blijven blussen tot de accu niet meer ontbrand.
Verspreiding stof bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V. (CIN-G2) CIN-G2 melding bij Vopak Terminal Chemiehaven B.V., Chemiestraat 10, Rotterdam. Door een procedurefout is ca. 10 liter tolueen in het oppervlaktewater terechtgekomen. De AGS heeft advies gegeven waaruit blijkt dat er geen brand- en/of explosiegevaar heerst.
Lekkage bij Lyondell Chemie Nederland B.V. (CIN-G3) CIN-melding (G3) bij Lyondell Chemie Nederland B.V., Australiëweg 7. Lekkage bij een drum die niet ingeblokt kan worden. De stof loopt nu in een opvangbak van 170 m3. Milieupiket gaat ter plaatse.
Afgaan alarm Kemira Rotterdam B.V. CIN Z4- melding Kemira Rotterdam B.V., Botlekweg 175. Wegens een vastgevroren alarmmelder in het tankenpark is het alarm ter plaatse meerdere malen afgegaan.
Sprinklerdefect bij Cargill (CIN-Z4) CIN melding (Z4) Cargill, Welplaatweg 34, Botlek Rotterdam. Door een gesprongen afsluiter van een sprinklerinstallatie op het dak van een productiegebouw is er water uitgestroomd. De OVD van de brandweer en Milieupiket DCMR gaan ter plaatse in kaart brengen welke gevolgen dit heeft voor het productieproces.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop dicht gereden waardoor de broei is gestopt.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Exxonmobil Chemical Merwedeweg 21 Europoort Rotterdam. Bij het afslijpen van een leiding is heel kort een steekvlam ontstaan. Leiding was in principe leeggemaakt, maar er zat blijkbaar toch nog wat restproduct in.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Broei in een kolenhoop. Het bedrijf heeft de kolenhoop dicht gereden waardoor de broei is gestopt.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Kemira Rotterdam BV Botlekweg 175 Botlek Rotterdam. Het brandalarm op het terrein van Kemira Botlek ging om de zoveel minuten af, maar dit was loos alarm. Er is uitgebreid gecheckt en er was geen sprake van brand. Het systeem is gereset, maar dit heeft niet geholpen. De firma die het onderhoud uitvoert aan het alarmsysteem heeft het defect weten te verhelpen. 
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2) Botlek Tank Terminal B.V. Montrealweg 151 Botlek Rotterdam. Tijdens een boord tot boord belading van dieselolie tussen het zeeschip de Shannonstar en de Amelie 2 is er door een onbekende oorzaak 200 liter dieselolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf en HEBO waren ter plaatsen om het opruimen te begeleiden.  
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Europees Massagoed Overslag (EMO) Missouriweg 25 Maasvlakte Rotterdam. Rookontwikkeling en brandgeur bij het 10kV hoogspanningshuis. Een aantal transportbanden waren uitgevallen. Het betreft een kV-station van EMO zelf. Binnen enkele minuten brand meester.
Overig (CIN Z4) CIN-melding (Z4) Maastank International 1e Welplaatdwarsweg 1 Botlek Rotterdam. Er was een stroomstoring op de 1e Welplaatdwarsweg. De bedrijven Maastank en AAK hebben er last van. Deze bedrijven slaan plantaardige oliën op. Er zijn geen gevolgen voor het milieu.

januari

Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN melding (Z1) Nouryon Poly Chemicals Welplaatweg 12 Botlek Rotterdam. Door een gat in de afgasleiding van een chloor opslagtank is er een lekkage van chloor ontstaan. Wanneer de druk van de tank oploopt wordt deze afgasleiding aangesproken. Het bedrijf heeft de tank gekoeld zodat de druk stabiel bleef en de leiding gerepareerd kon worden. Er waren waterschermen opgezet en er is geen chloor meer gemeten.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rdam. Bij onderhoudswerkzaamheden is een restant nafta, die als filmlaag op een plas dreef in brand geraakt. Dit is direct geblust met een P-9 blusser. Bij de werkzaamheden is een kleine hoeveelheid nafta (restproduct) uit de leiding gelopen en later door zaagwerkzaamheden ontbrandt. Hoeveelheid was nihil. Bedrijfsbrandweer heeft nacontrole gedaan. Brand is uit en er is niks meer gemeten aan dampen.
Overig (CIN B1) CIN-melding (B1) ECT Delta Terminal B.V., Europaweg 875 Maasvlakte Rotterdam. Er waren rookverschijnselen vanuit de ventilatiegaten van een stukgoed container. Ten tijde van het incident waren er laswerkzaamheden gaande bij de container.
Verspreiding van stof (CIN G4) CIN-melding (G4) bij Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Bij het uitwisselen van een corrosieprop is een lekkage van Butaan ontstaan. Ten tijde van de melding was de lekkage onder controle maar nog niet verholpen.
Brand/broei zonder assistentie brandweer (CIN B2) CIN-melding (B2) Shell Nederland Chemie bv Vondelingenweg 601 Vondelingenplaat Rotterdam. Een houten plaat is gaan smeulen door laswerkzaamheden. Een operator heeft de houten plaat onder water gedompeld.
Brand/broei/explosie met assistentie brandweer (CIN B1) CIN-melding (B1) Rotterdam World Gateway Amoerweg 50 Maasvlakte Rotterdam. Op de calamiteitenplaats is een container met polyester gaan roken. Brandweer is ter plaatse gegaan.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Vlaardingen B.V., Kon Wilhelminahaven, Vlaardingen. Bij het laden van mts Johnny is ongeveer 500 liter zonnebloemolie gelekt. Hiervan is circa 200 liter in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het bedrijf heeft zelf meteen een oil-boom uitgerold om de olie in te dammen. Het Milieupiket gaat ter plaatse om nader onderzoek te doen.
Verspreiding van stof via oppervlaktewater (CIN Z2) CIN-melding (Z2), Vopak Terminal Botlek B.V., Welplaatweg 115, Botlek Rotterdam. Bij het schip de Guardians is door onbekende reden ongeveer 50 liter raapzaadolie vrijgekomen in het oppervlaktewater. De lekkage is gestopt en het havenbedrijf gaat ter plaatse voor onderzoek.
Verspreiding van stof door de lucht (CIN Z1) CIN-melding (Z1), Lyondell Chemical Nederland, Theemsweg 14, Botlek Rotterdam. Om 18:24 uur deed Lyondell een melding dat er 50 kg gas was vrijgekomen (isobuteen). De lekkage vond plaats bij de uitloopleiding van een luchtkoeler bij de ETBE/MTBE-fabriek, op een hoogte van 20 tot 25 meter. De ETBE is gelijk gestopt en is nog steeds uit bedrijf. Er zijn geen meetkoppen afgegaan. De oorzaak is een gat in de leiding, vermoedelijk door corrosie.

Wat is een CIN-Melding?

Door middel van een CIN-melding (Centraal IncidentenNummer) meldt een bedrijf zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen 15 minuten, dat er iets is gebeurd waardoor mogelijk de inzet van de hulpdiensten nodig is.

Meer informatie

Afgelopen jaar

Volledig archief